top of page
Kentsel Koşu

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1) İşbu sözleşme, Pangea Voyage yurt içi ve yurt dışı gezi organizasyonları için Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi(Bundan sonra "Tur Firması" olarak anılacaktır.) ile yukarıda kimlik ve iletişim bilgileri verilen aday katılımcı(Bundan sonra "Katılımcı" olarak anılacaktır.) arasında gerçekleşmektedir. Pangea Voyage, Türk Patent ve Marka Kurumu onayıyla Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin bir alt markasıdır. Tüm organizasyon hakları, Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne aittir.
 

2) Tur Firması, yurt içi ve yurt dışı turistik gezi organizasyonları için aday Katılımcıya eksiksiz bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Tur sözleşmesiyle birlikte Katılımcıya tur tanıtım dosyası sunulmalıdır. Katılımcıya tur tarihleri, rota, günlük program, ücret bilgisi, ödeme planı, ücrete dâhil olan ve olmayan hizmetler, acenta bilgileri, yolcu hakları bildirilmektedir.
 

3) Tur Firması, yurt içi ve yurt dışı programlarında Katılımcının şehirler arası ulaşımını ve rota kapsamında ülkeler arası ulaşımını sağlamakla yükümlüdür.
 

4) Yurt içi organizasyonlarda tura katılım bedeli, Türk Lirası olarak ödenmektedir. Yurt dışı organizasyonlarda tur bedeli, tur programına bağlı olarak Euro, Dolar, Sterlin veya Türk Lirası olarak ödenmektedir. Türk Lirası olarak yapılan ödemelerde, ödeme saatindeki Merkez Bankası güncel döviz kuru geçerlidir.

Ödemeler banka transferi, kredi kartı veya nakit olarak yapılmaktadır. Katılımcı tarafından ödenen bedel, Tur Firması tarafından Katılımcıya faturalandırılır. Katılımcının yapmış olduğu tüm ödemeler, yasal güvence altındadır.


Kayıt esnasında, tur bedelinin %40’ı ödenmektedir. Kalan tutar, gezi tarihinden 15 gün önce tamamlanmalıdır.
 

5) Tur Firması, tur esnasında sunmayı taahhüt ettiği hizmetler için tur esnasında Katılımcıdan herhangi bir ücret talep etmez. Rehberlik, fotoğraf çekimi, panoramik turlar, danışmanlık gibi hizmetler, Katılımcıya herhangi bir ek ücret olmadan sunulmaktadır.
 

6) Katılımcı, tur sözleşmesini eksiksiz şekilde incelemelidir. Tur Firması, Katılımcının tüm sorularını açık şekilde yanıtlamalıdır.
 

7) Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda, Katılımcıya Tur Firması tarafından tam kapsamlı seyahat sağlık sigortası ve zorunlu seyahat sigortası yapılmaktadır. Sağlık sigortası kapsamında, poliçe kuralları çerçevesinde Katılımcının yurt dışı organizasyonlarda yaşayabileceği sağlık problemlerinde 30.000 Euroya kadar tedavi vb. giderleri sigorta şirketi tarafından güvence altına alınmaktadır. Zorunlu seyahat sigortası kapsamında Katılımcı, Tur Firması ve program koşulları ile ilgili olarak güvence altına alınmaktadır.
 

8) Yurt içi ve yurt dışı programlarda ulaşım için kullanılan kara, hava, deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortası geçerlidir. Taşıyıcı firmalardan kaynaklı gecikmelerde, kazalarda ve yasal problemlerde, Tur Firması sorumlu tutulamaz. Tur Firması, bu tür durumlarda, tur programında ve güzergahta iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 

9) Yurt dışı turlar için Katılımcının vizeye ihtiyacı olması durumunda, Katılımcı bu vizeye Tur Firması aracılığıyla başvurabilir. Tur Firması tarafından verilen danışmanlık hizmeti, belirtilen tur katılım ücretinin iç kapsamında değildir. Tur Firması aracılığıyla yapılan başvurularda yaşanabilecek muhtemel bir vize retti durumunda, Katılımcı tarafından ödenen tur bedeli en fazla üç ay içerisinde kendisine iade edilir. Bu geri ödemeye, üçüncü kişilere ödenen ve iadesi mümkün olmayan faturalandırılabilir masraflar, harçlar, yasal vergiler dâhil değildir.

Katılımcı, ihtiyaç duyması halinde vizeye başka bir danışmanlık firması aracılığıyla ya da şahsen başvurabilir. Bu tür başvurularda yaşanabilecek muhtemel bir vize retti durumunda Tur Firması sorumlu tutulamaz. Tur Firmasının sorumluluğu dışında yaşanabilecek bu tarz bir durumda, Katılımcıya ücret iadesi yapılamaz. Katılımcının henüz ödemediği tur bedeli varsa, bu bedel Katılımcıya fatura edilir.

 

10) Yurt dışı organizasyonlarda gidilen ülkelerde sınır görevlileri ve Türkiye sınır görevlileri, Katılımcının geçerli bir vizesi olmasına rağmen geçiş izni vermeme hakkına sahiptirler. Bu tür durumlarda Tur Firmasının bir ihmali ve karar yetkisi olmadığından dolayı Tur Firması sorumlu tutulamaz, Katılımcı tarafından ödenen tur bedeli iade edilmez. Yetki, sınır görevlilerindedir.


Vize konusunda karar yetkisi, başvuru yapılan ülkenin konsolosluğuna/büyükelçiliğine aittir. Tur Firmasının, vize sürecine etki etme yetkisi ve konsolosluk/büyükelçilik üzerinde yaptırım gücü yoktur. Konsolosluktan kaynaklı işlem gecikmelerinden ve çeşitli aksamalardan dolayı Tur Firması sorumlu tutulamaz.


Katılımcı vize konusundaki tüm bu uyarıları dikkate alarak sorumluluğu kabul etmelidir.
 

11) Katılımcı, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar sırasında önemli ve acil durumlarda yetkili tur koordinatörüne konuyu bildirip, ücretsiz olarak telefon ve internet imkânından faydalanabilir. Tur yetkilisi/görevlisi, bu tür durumlarda herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.
 

12) Katılımcı, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda bir adet valiz getirme hakkına sahiptir. Valiz ölçüleri en fazla 77 x 53 x 29 cm şeklindedir. Katılımcı, Tur Firmasına danışarak ölçüleri teyit edebilir veya güncelleyebilir. Bu kural, yolcu planlaması ve ulaşım araçlarının hacimleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.
 

13) Katılımcı, tur koordinatörü tarafından kurulan WhatsApp Messenger iletişim grubuna katılmak zorundadır. Tur koordinatörü, bu grup üzerinden hareket saatlerini ve diğer bilgileri Katılımcılarla paylaşmak zorundadır. Aynı şekilde tüm bilgilendirme duyuruları, günlük olarak yüz yüze yapılmalıdır. Katılımcı, hem bireysel hem de mesaj yoluyla yapılan duyuruları takip etmek ve bu duyurulara uymak durumundadır.
Hareket ve buluşma saatlerine uymayan Katılımcı, bu durumun sorumluluğunu üstlenmeyi kabul eder. Tur programının aksaklık yaşanmadan ilerlemesi ve diğer katılımcıların mağdur olmaması için, belirtilen saatlere uymayan Katılımcının turla ilişiği kesilir. Bu durumdan dolayı Tur Firması sorumlu tutulamaz.

Turun geneliyle ilgili uygulanan kurallar ve bu kurallara uymayanların turla ilişiğinin kesilmesi, diğer katılımcıların mağdur edilmemesi için gereklidir. Tüm bu kurallar, tur kapsamındaki hizmet kalitesi ve huzur için kritik bir yer tutmaktadır. Bu nedenle katılımcıların bu konuda anlayışlı ve yapıcı olmaları önemlidir.


Sözleşme kurallarını ihlal eden, organizasyona ve diğer katılımcılara açık bir şekilde zararlı davranışlarda bulunan Katılımcının, ücret iadesi olmaksızın turla ilişiği kesilecektir. Bu durumda ilişiği kesilen Katılımcının, dönüş giderleri kendisi tarafından karşılanacaktır.
 

14) Katılımcı, organizasyon kapsamında gidilecek olan şehirlerde, rehber eşliğinde veya bireysel olarak şehri dilediği gibi gezebilir. Grupla hareket edilen durumlarda, Katılımcının grup liderinin direktiflerine uyması gerekmektedir. Bireysel olarak hareket etmek isteyen Katılımcı, tur koordinatörüne danışarak şehir hakkındaki gerekli tüm bilgileri temin edebilir. Bireysel hareket eden Katılımcı, toplanma ve ulaşım saatlerine uymalıdır.
 

15) Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 

16) Tur Firması, gerek görür veya zorunda kalır ise ilan edilen program güzergâhlarından bir veya bir kaçını iptal etme veya değiştirme hakkına sahiptir. Tur Firması, program esnasında hava/saat planlaması ve yol koşullarına göre programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


Tur kapsamında gidilecek olan şehirlerde yapılması planlanan aktiviteler, hava/saat planlaması ve yol şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Ülkeler arası sınırlarda yaşanabilecek beklemeler ve ulaşım durumundan kaynaklanabilecek gecikmeler nedeniyle, program takviminde ve içeriğinde değişiklikler yapılabilir. Ziyaret edilen ülkelerde, o ülkenin resmi görevlilerinden kaynaklı aksamalarda ve gecikmelerde, Tur Firması bir yetki ya da yaptırım gücüne sahip olmadığı için sorumlu tutulamaz.


Tur Firması, gerek görür veya zorunda kalırsa, tur kapsamında konaklama yapılacak tesisleri değiştirme hakkına sahiptir. Konaklama yapılacak yeni tesisler, önceden belirlenen tesislerden daha düşük ücretli olamaz. Bu tür bir değişikliğin yapılması durumunda, belirlenen yeni tesisler, ücret ve standart açısından önceki tesislerle eşit veya daha yüksek olmalıdır. Üçüncü şahıs firmalardan kaynaklı durumlardan dolayı, Tur Firmasının bu konuda karar verme ve değişiklik yapma yetkisi bulunmaktadır.

17) Yurt dışı organizasyonlar kapsamında gidilen ülkelerde, o ülkenin iç hukukundan veya uluslararası hukuktan kaynaklı olası kısıtlayıcı, engelleyici girişimlerden ve buna bağlı sorunlardan Tur Firması sorumlu tutulamaz.

 

18) Katılımcı, gezi organizasyonu kapsamında çekilen fotoğraf ve video gibi tüm görsellerin, Tur Firması tarafından kullanılmasına onay vermektedir. Özel durumlarda bu konu hakkında Tur Firması yetkilileri ile değerlendirme yapılır. Eğer Katılımcı, izin vermiyorsa bunu tur yetkilisine bildirebilir ve gereğini talep edebilir.
 

19) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Katılımcının, Tur Firması ile paylaştığı tüm kişisel bilgiler, yasal güvence altındadır. Tur Firması, Katılımcının onayı olmadan bu kişisel bilgileri, üçüncü şahıs firmalar ve kurumlarla paylaşamaz.


Yurt içi ve yurt dışı gezi organizasyonları kapsamında, Katılımcının ad soyad, doğum tarihi, pasaport numarası, cinsiyeti ve kimlik numarası, zorunlu resmi kayıtlar nedeniyle uçak firması, feribot firması, otobüs firması ve konaklama tesislerine bildirilmektedir. Hizmet sağlayıcı bu firmalar dışında, hiçbir kurum ya da firma ile bilgi paylaşımı yapılmamaktadır.
 

20) Pangea Voyage yurt içi ve yurt dışı organizasyonları için belirlenen iptal ve iade koşulları, ayrıntılı olarak katılımcılara ve adaylara sunulmaktadır. Organizasyonlar hakkında bilgi almak isteyen ve organizasyonlara katılmak için kayıt yaptıran her kişiye, eksiksiz olarak program tanıtım dosyası ve tur sözleşmesi temin edilmektedir. Tur sözleşmesi içeriğinde iptal ve iade koşulları, ödeme bilgileri, satın alınan hizmetler, katılımcı hakları, firma hakları, yasal yükümlülükler ve güvenceler yer almaktadır. Pangea Voyage, bir Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi markasıdır. Gezi programları, A Grubu 10025 numaralı TÜRSAB üyesi Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi güvencesi altında yapılmaktadır. Katılımcı, Tur Firmasının resmi firma bilgilerini teyit etme hakkına sahiptir.
 

21) Program başlangıç döneminde veya program esnasında meydana gelebilecek her türlü doğal afet, teknik arıza, siyasi olay, yurt dışı çıkış yasağı, pandemi, tıbbi risk gibi durumlarda organizasyon iptal edilebilir veya ileri bir tarihe ertelenebilir. Tur Firması ve Katılımcının kontrolü dışında gerçekleşen bu tür kısıtlayıcı durumlar, hukukta "Mücbir Sebep" olarak adlandırılmıştır. Mücbir sebeplerden dolayı Tur Firması veya Katılımcı sorumlu tutulamaz.


Program başlangıcından önce gerçekleşen zorunlu iptallerde, Katılımcı tarafından ödenen tur bedeli en fazla üç ay içerisinde iade edilir. Bu geri ödemeye, üçüncü kişilere ödenen ve iadesi mümkün olmayan faturalandırılabilir masraflar, harçlar, yasal vergiler dâhil değildir.

Katılımcı, program başlangıç tarihine 90 günden fazla zaman varken keyfi nedenlerle iptal hakkını kullanırsa, kendisine tur ücreti üzerinden %10 kesinti uygulanır. Seyahat başlangıcına 61 ve 90 gün arası süre varken yapılan iptallerde %20, seyahat başlangıcına 30 ve 60 gün arası süre varken yapılan iptallerde %40 kesinti uygulanır.


Bu kesintiler, toplam tur ücreti üzerinden yapılır. Katılımcı tarafından henüz ödenmeyen tutarlar Katılımcıya fatura edilir. Katılımcı adına ulaşım, konaklama, sigorta ödemeleri yapılmaktadır. Katılımcının keyfi iptali durumunda, üçüncü şahıs firmalar bu ücretleri iade etmemektedir. Katılımcıların ve kontenjan nedeniyle kafilede yer alamayan adayların haklarını korumak adına kesintiler uygulanmaktadır.


Program başlangıç tarihine otuz günden az zaman varken Katılımcı tarafından yapılan iptallerde, Katılımcı tarafından ödenen tur bedeli iade edilmez. Katılımcının henüz ödemediği tur bedeli varsa, bu bedel Katılımcıya fatura edilir.


Tur Firması, teknik arıza veya engelleyici durumlar, vize problemi veya yeterli katılımcı sayısına ulaşamamak gibi nedenlerden dolayı organizasyonu ileri bir tarihe erteleyebilir veya iptal edebilir. Tur Firmasından kaynaklanan bir nedenden dolayı yapılan iptallerde, Katılımcı tarafından ödenen tur bedeli hiçbir kesinti olmadan en fazla üç ay içerisinde iade edilir.


Katılımcının veya birinci dereceden aile üyesinin vefatı, seyahati engelleyici ve raporlanmış sağlık problemi, siyasi kapanma, darbe, doğal afet, yurt dışı çıkış yasağı gibi durumlar "Keyfi İptal" kategorisine girmez. Bu tür zorunlu durumlarda, Katılımcı tarafından ödenen tur bedeli en fazla üç ay içerisinde kendisine iade edilir. Bu geri ödemeye, üçüncü kişilere ödenen, iadesi mümkün olmayan faturalandırılabilir masraflar, harçlar, vergiler dâhil değildir.
 

22) Katılımcı, organizasyon sözleşmesini imzalamadan önce ilişikte sunulan tur programını iyi şekilde incelemelidir. Tur kapsamında sunulacak olan hizmetler ve detaylar, eksiksiz şekilde sunulmalıdır.
 

23) Gezi organizasyonu esnasında tüm ulaşım araçlarında sigara, elektronik sigara, alkol veya uyuşturucu madde kullanılması yasaktır. Bu kurala uymayan Katılımcının turla ilişiği kesilir. Bu durumda Katılımcıya ücret iadesi yapılmaz. Katılımcı, dönüş giderlerini kendi karşılamalıdır.
 

24) Kara yolculuğu yapılan tüm gezi programları esnasında, araç hareket halindeyken ayağa kalkmak yasaktır. Ani fren ve kaza ihtimalleri göz önünde bulundurulduğu için, Katılımcının koltuğunda yer alması ve emniyet kemeri takması gerekmektedir.

25) Türkiye ve Avrupa ülkelerinin gümrük kuralları ve limitleri, Katılımcıya anlatılmaktadır. Gümrük kontrollerinde sigara, alkol ve nakit para için limitler bulunmaktadır. Bu limitlerin aşılması durumunda, yetkili sınır görevlileri Katılımcıya çeşitli yaptırımlar uygulayabilir. Kara
sınırlarında tüm kafilenin vakit kaybetmemesi ve mağdur olmaması için, Katılımcının bu limit kurallarına uyması gerekmektedir.

 

bottom of page