Kentsel Koşu

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE I

İşbu sözleşme, Pangea Voyage yurt içi ve yurt dışı gezi organizasyonları için Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Limited Şirketi(Bundan sonra "Tur Firması" olarak anılacaktır.) ile yukarıda kimlik ve iletişim bilgileri verilen aday katılımcı(Bundan sonra "Katılımcı" olarak anılacaktır.) arasında gerçekleşmektedir. Pangea Voyage, Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin bir alt markasıdır. 

 

MADDE II

Tur Firması, yurt içi ve yurt dışı gezi organizasyonları için aday Katılımcıya eksiksiz bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Tur sözleşmesiyle birlikte Katılımcıya tur tanıtım dosyası sunulmalıdır. Bu bilgilendirme dosyasında tur tarihleri, rota, günlük program, ücret bilgisi, ödeme planı, ücrete dâhil olan hizmetler, ücrete dâhil olmayan kişisel giderler, acenta bilgileri, yolcu hakları yer almaktadır. 

 

MADDE III

Tur Firması, yurt içi ve yurt dışı programlarında Katılımcının şehirler arası ulaşımını ve rota kapsamında ülkeler arası ulaşımını sağlamakla yükümlüdür. 

MADDE IV 

Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda tur bedeli, Türk Lirası olarak ödenmektedir. Ödemeler banka transferi veya nakit olarak yapılmaktadır. Katılımcı tarafından ödenen bedel, Tur Firması tarafından Katılımcıya faturalandırılır. Katılımcının yapmış olduğu tüm ödemeler, yasal güvence altındadır.

 

MADDE V

Tur Firması, tur esnasında sunmayı taahhüt ettiği hizmetler için tur esnasında Katılımcıdan herhangi bir ücret talep etmez. Rehberlik, fotoğraf çekimi, panoramik turlar, danışmanlık gibi hizmetler, Katılımcıya herhangi bir ek ücret olmadan sunulur. 

 

MADDE VI

Pangea Voyage yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarında, tur esnasında ekstra ücretli tur ve aktivite bulunmamaktadır. Katılımcı, tur esnasında daha önceden bahsedilmeyen ödemelerle karşılaşmaz.

 

MADDE VII

Yurt içi organizasyonlarda ve yurt dışı organizasyonlarda, Katılımcıya Tur Firması tarafından tam kapsamlı seyahat sağlık sigortası yapılmaktadır. 

 

MADDE VIII 

Yurt içi ve yurt dışı programlar dâhilinde ulaşım için kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortası geçerlidir.

 

MADDE IX 

Yurt dışı turlar için Katılımcının vizeye ihtiyacı olması durumunda, Katılımcı bu vizeye Tur Firması aracılığıyla başvurabilir. Tur Firması tarafından verilen danışmanlık hizmeti, belirtilen tur ücretinin iç kapsamında değildir. Tur Firması aracılığıyla yapılan başvurularda yaşanabilecek muhtemel bir vize retti durumunda Katılımcı tarafından ödenen tur bedeli on dört gün içerisinde kendisine iade edilir. Bu geri ödemeye, üçüncü kişilere ödenen ve iadesi mümkün olmayan faturalandırılabilir masraflar, harçlar, yasal vergiler dâhil değildir.

Katılımcı, ihtiyaç duyması halinde vizeye başka bir danışmanlık firması aracılığıyla ya da şahsen başvurabilir. Bu tür başvurularda yaşanabilecek muhtemel bir vize retti durumunda Tur Firması sorumlu tutulamaz. Tur Firmasının sorumluluğu dışında yaşanabilecek bu tarz bir durumda, Katılımcıya ücret iadesi yapılamaz. Katılımcının henüz ödemediği tur bedeli varsa, bu bedel Katılımcıya fatura edilir. 

 

MADDE X

Yurt dışı organizasyonlarda gidilen ülkelerde sınır görevlileri ve Türkiye sınır görevlileri, Katılımcının geçerli bir vizesi olmasına rağmen geçiş izni vermeme hakkına sahiptirler. Bu tür durumlarda Tur Firmasının bir ihmali ve karar yetkisi olmadığından dolayı Tur Firması sorumlu tutulamaz, Katılımcı tarafından ödenen tur bedeli iade edilmez.

Vize konusunda karar yetkisi, başvuru yapılan ülkenin konsolosluğuna aittir. Tur Firmasının, vize sürecine etki etme yetkisi ve konsolosluk üzerinde yaptırım gücü yoktur. Konsolosluktan kaynaklı gecikmelerden ve değişik aksamalardan dolayı Tur Firması sorumlu tutulamaz.

Katılımcı vize konusundaki tüm bu uyarıları dikkate alarak sorumluluğu kabul etmelidir. 

 

MADDE XI

Katılımcı, yurt dışı organizasyonu sırasında önemli ve acil durumlarda tur koordinatörüne danışarak ücretsiz olarak telefon ve internet imkânından faydalanabilir. 

 

MADDE XII

Katılımcı, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda bir adet büyük boy ve bir adet küçük boy çanta getirme hakkına sahiptir. 

 

MADDE XIII

Katılımcı, tur koordinatörü tarafından kurulan WhatsApp Messenger iletişim grubuna katılmak zorundadır. Tur koordinatörü, bu grup üzerinden hareket saatlerini ve diğer detayları Katılımcılarla paylaşmak zorundadır. Aynı şekilde tüm bilgilendirme duyuruları, günlük olarak yüz yüze yapılmalıdır. Katılımcı, hem bireysel hem de mesaj yoluyla yapılan duyuruları takip etmek ve bu duyurulara uymak durumundadır.

Hareket ve buluşma saatlerine uymayan Katılımcı, bu durumun sorumluluğunu üstlenmeyi kabul eder. Tur programının aksaklık yaşanmadan ilerlemesi ve diğer katılımcıların mağdur olmaması için, belirtilen saatlere uymayan Katılımcının turla ilişiği kesilir. Bu durumdan dolayı Tur Firması sorumlu tutulamaz.

Turun geneliyle ilgili uygulanan kurallar ve bu kurallara uymayanların turla ilişiğinin kesilmesi, diğer katılımcıların mağdur edilmemesi için gereklidir. Tüm bu kurallar, tur kapsamındaki hizmet kalitesi ve huzur için kritik bir yer tutmaktadır. Bu nedenle katılımcıların bu konuda anlayışlı ve yapıcı olmaları önem teşkil etmektedir.

Sözleşme kurallarını ihlal eden, organizasyona ve diğer katılımcılara açık bir şekilde zararlı davranışlarda bulunan Katılımcının, ücret iadesi olmaksızın turla ilişiği kesilecektir. Bu durumda ilişiği kesilen Katılımcının, dönüş giderleri kendisi tarafından karşılanacaktır. 

 

MADDE XIV

Katılımcı, organizasyon kapsamında gidilecek olan şehirlerde, rehber eşliğinde veya bireysel olarak şehri dilediği gibi gezebilir. Grupla hareket edilen durumlarda, Katılımcının grup liderinin direktiflerine uyması gerekmektedir. 

 

MADDE XV

Bu satış sözleşmesinin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve İstanbul icra daireleri yetkilidir. 

 

MADDE XVI

Tur Firması, gerek görür veya zorunda kalır ise ilan edilen program güzergâhlarından bir veya bir kaçını iptal etme ve değiştirme hakkına sahiptir. Tur Firması, program esnasında hava ve yol koşullarına göre programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Tur kapsamında gidilecek olan şehirlerde yapılması planlanan aktiviteler, hava ve yol şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Ülkeler arası sınırlarda yaşanabilecek beklemeler ve ulaşım durumundan kaynaklanabilecek gecikmeler nedeniyle, program takviminde ve içeriğinde değişiklikler yapılabilir.

MADDE XVII

Yurt dışı organizasyonlar kapsamında gidilen ülkelerde, o ülkenin iç hukukundan veya uluslararası hukuktan kaynaklı olası kısıtlayıcı, engelleyici girişimlerden ve buna bağlı sorunlardan Tur Firması sorumlu tutulamaz. 

 

MADDE XVIII

Katılımcı, gezi organizasyonu kapsamında çekilen fotoğraf ve video gibi tüm görsellerin, Tur Firması tarafından kullanılmasına onay vermektedir. Özel durumlarda bu konu hakkında Tur Firması yetkilileri ile değerlendirme yapılır. Eğer Katılımcı, bu konuda izin vermiyorsa bunu tur yetkilisine bildirebilir ve gereğinin yapılmasını talep edebilir. 

 

MADDE XIX

Pangea Voyage yurt içi ve yurt dışı organizasyonları için belirlenen iptal ve iade koşulları, ayrıntılı olarak katılımcılara ve adaylara sunulmaktadır. Organizasyonlarımız hakkında bilgi almak isteyen ve organizasyonlarımıza katılmak için kayıt yaptıran her kişiye, eksiksiz olarak program tanıtım dosyası ve tur sözleşmesi temin edilmektedir. Tur sözleşmesi içeriğinde iptal ve iade koşulları, ödeme bilgileri, satın alınan hizmetler, katılımcı hakları, firma hakları, yasal yükümlülükler ve güvenceler yer almaktadır. Pangea Voyage, bir Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Limited Şirketi markasıdır. Gezilerimiz, A Grubu 10025 numaralı TÜRSAB üyesi firmamız Pozitif Turistik Servis Hizmetleri Limited Şirketi güvencesi altında yapılmaktadır. 

 

MADDE XX

Katılımcı, tur sözleşmesini imzaladıktan sonraki ilk yedi gün içerisinde herhangi bir iptal mazereti sunmadan tur sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Katılımcının herhangi bir cayma bedeli ödemesine gerek bulunmamaktadır. 

 

MADDE XXI

Program başlangıç döneminde veya program esnasında meydana gelebilecek her türlü doğal afet, teknik arıza, siyasi olay, yurt dışı çıkış yasağı, pandemi, tıbbi risk gibi durumlarda organizasyon iptal edilebilir ve ileri bir tarihe ertelenebilir. Tur Firması ve Katılımcının kontrolü dışında gerçekleşen bu tür kısıtlayıcı durumlar, hukukta "Mücbir Sebep" olarak adlandırılmıştır. Mücbir sebeplerden dolayı Tur Firması veya Katılımcı sorumlu tutulamaz.

Program başlangıcından önce gerçekleşen zorunlu iptallerde, Katılımcı tarafından ödenen tur bedeli en fazla üç ay içerisinde kendisine iade edilir. Bu geri ödemeye, üçüncü kişilere ödenen ve iadesi mümkün olmayan faturalandırılabilir masraflar, harçlar, yasal vergiler dâhil değildir.

Katılımcı, program başlangıç tarihine 90 günden fazla zaman varken keyfi nedenlerle iptal hakkını kullanırsa, kendisine tur ücreti üzerinden %10 kesinti uygulanır. Seyahat başlangıcına 61 ve 90 gün arası süre varken yapılan iptallerde %20, 30 ve 60 gün arası süre varken yapılan iptallerde %40 kesinti uygulanır. Bu kesintiler, toplam tur ücreti üzerinden yapılır. Katılımcı tarafından henüz ödenmeyen tutarlar Katılımcıya fatura edilir. Katılımcı adına ulaşım, konaklama, sigorta ödemeleri yapılmaktadır. Katılımcının keyfi iptali durumunda, üçüncü şahıs firmalar bu ücretleri iade etmemektedir. Ek olarak diğer katılımcıların ve kontenjan durumu nedeniyle kafilede yer alamayan diğer adayların haklarını korumak adına bu kesintiler uygulanmaktadır.

Program başlangıç tarihine otuz günden az zaman varken Katılımcı tarafından yapılan iptallerde, Katılımcı tarafından ödenen tur bedeli iade edilmez. Katılımcının henüz ödemediği tur bedeli varsa, bu bedel Katılımcıya fatura edilir.

Tur Firmasından kaynaklanan bir nedenden dolayı yapılan iptallerde, Katılımcı tarafından ödenen tüm tur bedeli herhangi bir kesinti olmadan en fazla üç ay içerisinde iade edilir.

Katılımcının veya birinci dereceden akrabasının vefatı halinde, Katılımcı tarafından ödenen tur bedeli on dört gün içerisinde kendisine iade edilir. Bu iadeye, üçüncü kişilere ödenen ve iadesi mümkün olmayan faturalandırılabilir masraflar, harçlar, yasal vergiler dâhil değildir. 

 

MADDE XXII

Katılımcı, sözleşmeyi imzalamadan önce ekte sunulan tur programını iyi şekilde incelemelidir. Tur kapsamında sunulacak olan hizmetler ve diğer detaylar eksiksiz şekilde Katılımcıya sunulmalıdır.  

 

Sözleşmeyi imzalamadan önce lütfen ekte verilen bilgilendirme dosyasını ve sözleşme maddelerini iyi bir şekilde inceleyin. Söz konusu sözleşme maddelerinde tamamen mutabık kaldıktan sonra sözleşmeyi imzalayabilirsiniz.